Địa chỉ: Tổ 7b, Phường Đức Xuân - Thị xã Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0281 – 870744
Fax: 0281 – 870212