Nhà máy được khởi công xây dựng tháng  1/1994. Hơn 15 năm phát triển nhà máy không ngừng được nâng cấp và hoàn thiện theo nhu cầu của từng thời kỳ sản xuất

v   Nhà máy: Diện tích đất  7.600 m2

v   Diện tích nhà xưởng 2.780 m2

v   Gồm các dây chuyền sau

  Ø       Dây chuyền nhuộm màu và thổi ống lỏng

  Ø       Dây chuyền bện SZ

  Ø       2 Dây chuyền bọc

  Ø       Dây chuyền sản xuất sợi độn (Filler)