Địa chỉ: 3/1 Đại lộ Đồng Khởi- Thị xã Bến Tre
ĐT: 075 – 825666
Fax: 075 – 815500