Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
ĐT: 056 – 812062
Fax: 056 – 812071