Địa chỉ: Phố Hoàng Văn Thụ - Phường Hợp Giang - Tỉnh Cao Bằng
ĐT: 026 – 852057
Fax: 026 – 855665