Địa chỉ: 408 Lê Hồng Phong - Phường Tam Thắng - Thành phố Vũng Tàu
ĐT: 064 – 852100
Fax: 064 – 858999