Địa chỉ: 69 Hùng Vương - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai
ĐT: 059 – 824005
Fax: 059 – 823506