Địa chỉ: 16 Trần Phú, Phường 3 – Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
ĐT: 063 - 822999
Fax: 063 – 823567

 

Các tin khác