Hiện nay công ty VINA-OFC đang sử dụng những máy đo tiến tiến nhất như máy đo OTDR có thể đo được 4 bước song, máy đo tán sắc phân cực PMD, máy đo phân tích SDH 622Mb/s... phòng Thử nghiệm duy nhất tại Việt Nam có chức năng đo kiểm trong lĩnh vực thông tin quang
THIẾT BỊ ĐO KIỂM TRA

 

Máy đo OTDR để bàn (benchtop OTDR)

v    Máy đo OTDR
-         EXFO
-         HP
-         PK
 
 
 
 
 
 
   v     Máy hàn hồ quang
 
 
v     Máy đo phân tích
SDH đến 622Mb/s
 
v     Máy đo tán sắc phân cực PMD
 
 
 
 
 
 
 

v     Bộ dụng cụ thi công quang