Địa chỉ: #95-97, Preah Sihanouk Blvd., S/K Boeung Prolit, Khan 7 Makara Phnom Penh, Cambodia

ĐT: (855) 23 720168

Fax: (855) 23 727168

 

 

Các tin khác