Địa chỉ: Số 62, Ngô Gia Tự, P.Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh
 ĐT: (0241)1080