Ngày 27 tháng 5 năm 2010 tại phòng họp Nhà máy Công ty VINA-OFC (Dốc Vân - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông lần thứ Hai Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC.
Tham dự cuộc họp có đầy đủ các uỷ viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Đắc Kiên - Chủ tịch, Ông Phạm Vũ Thắng - Uỷ viên kiêm Tổng Giám đốc, Ông Lê Đỗ Vinh -Phó Chủ tịch, Ông Nguyễn Đức Đồng - Uỷ viên (đại diện 100% cổ phần Công ty)  cùng các toàn bộ thành viên Ban kiểm soát.
 
 
 
 

Đại hội đã nghe các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009; những chỉ tiêu chính của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2009 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2010; báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị Công ty năm 2009, định hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2010; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009; báo cáo định hướng mục tiêu phát triển Công ty giai đoạn 2010-2020; báo cáo phương án phát hành tăng vốn lần đầu cho Công ty VINA-OFC.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các báo cáo với sự nhất trí cao, đồng ý với các nhiệm vụ, phương hướng, mục tiêu phát triển của Công ty VINA-OFC trong các giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

Kết quả của Đại hội biểu thị sự sáng suốt, đúng đắn trong việc chọn lựa đường lối phát triển của các nhà đầu tư, đảm bảo một tương lai vững chắc và ổn định cho Công ty VINA-OFC trên con đường phát triển của mình.
                                                                                            (Bài và ảnh: V.T.Nghĩa)