Với đội ngũ chuyên gia và cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực cáp quang, Công ty VINA-OFC cung cấp những loại dịch vụ liên quan đến sợi cáp quang, bao gồm

 

  • Tư vấn, thiết kế thiết lập các tuyến truyền dẫn cáp sợi quang dùng cho thoại, truyền hình, truyền số liệu...
  • Giám sát, lắp đặt và đo thử nghiệm thu hoàn chỉnh các tuyến truyền dẫn sử dụng cáp sợi quang.
  • Bảo trì, bảo dưỡng các đường truyền dẫn cáp sợi quang (bao gồm cáp và thiết bị).
  • Đo thử chất lượng cáp quang.
  • Đo thử, kiểm tra, nghiệm thu tuyến cáp quang.
  • Đo thử, kiểm tra thiết bị truyền dẫn quang.
  • Đào tạo những vấn đề liên quan đến cáp sợi quang

 

                       

PHÒNG THỬ NGHIỆM TRUYẾN DẪN QUANG

VILAS 285

 

Phòng Thử nghiệm truyền dẫn quang thuộc Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC được thành lập năm 1998, sau khi công ty đi vào hoạt động được hai năm.

  Ngày 28/11/2007, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã có Quyết định số 452/QĐ-CNCL chính thức công nhận Phòng thử nghiệm truyền dẫn quang thuộc Công ty Cổ phần cáp quang Việt Nam hoàn toàn phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 với danh mục 13 phép đo thử cho lĩnh vực Điện và được mang số hiệu VILAS 285.

     Ngày 19/03/2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định số 822/QĐ-BTTTT về chỉ định Phòng Thử nghiệm truyền dẫn quang (VILAS 285) được phép đo thiết bị viễn thông theo đúng phạm vi đo kiểm đã được Văn phòng công nhận chất lượng - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công nhận. Hiện nay, đây là phòng Thử nghiệm duy nhất tại Việt Nam có chức năng đo kiểm trong lĩnh vực thông tin quang.


Mười ba phép đo thử bao gồm:

 

Stt

Tên phương pháp thử

Mã hiệu tiêu chuẩn

1

Hệ số suy hao quang theo PP đo kỹ thuật tán xạ ngược

IEC60793-1-40-C, ITU-T G.650

2

Hệ số suy hao quang theo PP đo kỹ thuật suy hao xen

IEC 60793-1-40-B, ITU-T G.650

3

Tán sắc phân cực theo PP đo kỹ thuật giao thoa

ITU-T G.650

4

Kéo căng

IEC 60794-1-2-E1

5

Nén

IEC 60794-1-2-E3

6

Va đập

IEC 60794-1-2-E4

7

Uốn lặp lại

IEC 60794-1-2-E6

8

Xoắn

IEC 60794-1-2-E7

9

Chảy hợp chất độn

IEC 60794-1-2-E14

10

Nhiệt độ biến đổi chu kỳ

IEC 60794-1-2-F1

11

Ngấm nước

IEC 60794-1-2-F5

12

Đo kiểm tra lỗi Bit tín hiệu luồng 2Mb/s

ITU-T G.821, ITU-T M2100

13

Đo kiểm tra lỗi Bit tín hiệu quang STM 1

ITU-T G.821, ITU-T M2101

      Với chức năng hoạt động của mình, Phòng Thử nghiệm truyền dẫn quang (VILAS 285) sẽ lấy làm vinh dự khi được các doanh nghiệp Viễn thông trong cả nước lựa chọn là nơi kiểm tra và thẩm định chất lượng cáp quang cho đơn vị mình.

Phòng Thử nghiệm truyền dẫn quang VILAS 285 luôn duy trì và không ngừng cải tiến để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 đối với các phép thử, phép đo đã được công nhận, và trong tương lai phấn đấu xin công nhận thêm nhiều phép thử, phép đo mới phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Viễn thông đang ngày càng phát triển và hội nhập.
 
 

   
  
 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Các tin khác