Sản xuất và cung cấp các loại cáp sợi quang: cáp quang luồn cống, chôn trực tiếp, treo, truy nhập, ADSS, cáp thả sông…Không chỉ cáp quang, vì tiện ích khách hàng chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các thiết bị phụ kiện để đảm bảo thiết kế một hệ thống thông tin quang hoàn chỉnh, từ các phụ kiện cáp như ODF, măng xông, dây nối quang, dây nhẩy quang… đến thiết bị truyền dẫn, tập trung thuê bao, truyền hình cáp.

Các chuyên viên kỹ thuật của chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp để đảm bảo khả năng phân tích, đánh giá lựa chọn phương án tối ưu cho khách hàng, đảm bảo việc lắp đặt, cấu hình và vận hành hệ thống một cách hoàn hảo.

Các chương trình đào tạo huấn luyện căn bản và chuyên sâu nhằm giúp khách hàng nắm vững hệ thống để khai thác một cách tối đa các tính năng của chúng.

Với phòng kiểm chuẩn cáp sợi quang cấp  quốc gia mã VILAS 285, được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 chúng tôi có đầy đủ khả năng đo thử nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận chất lượng các chỉ tiêu của nhiều loại cáp quang theo các tiêu chuẫn Việt Nam và Quốc Tế.

Các tin khác