Công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC đang sử dụng  dây chuyền của hãng NOKIA MALLEFER hoàn toàn tự động và khép kín

GIỚI THIỆU KỸ THUẬT

1. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÁP SỢI QUANG

 

 
2. CÁC DÂY CHUYỂN SẢN XUẤT CÁP SỢI QUANG CỦA VINA-OFC

    2.1 DÂY CHUYỀN LT (NOKIA - MAILLEFER OFC - 66) 

·        Nhuộm màu cho sợi đồng thời đưa sợi quang vào ống lỏng cùng với chất chống ẩm

·         Tốc độ: 90m/phút

·        Chiều dài cho ống lỏng: đến 15 km

·         Yêu cầu:

§         Bảo đảm sợi quang dạng SIN trong ống lỏng

§         Bảo đảm hệ số dư sợi EFL theo tiêu chuẩn

§         Bền màu sợi

§         Điều khiển lực căng sợi

§         Ống lỏng có hệ số nở do nhiệt tương ứng với sợi

§         Quá trình làm già hóa ống lỏng

     2.2 DÂY CHUYỀN BỆN S-Z (NOKIA MAILLEFER OFC 70-110)           

·        Bện các ống lỏng và các ống đệm xung quanh sợi gia c­ường trung tâm tạo thành lõi cáp

·         Tốc độ: 40m/phút/lõi cáp

·         Đáp ứng chiều dài tối đa cho lõi cáp: 10 Km

·         Yêu cầu:

§         Bện dạng SZ

§         Đảm bảo sức căng tiêu chuẩn trên ống lỏng

§         Đảm bảo độ chặt của lõi cáp

§         Đảm bảo vật liệu chống thấm

    2.3  DÂY CHUYỀN BỌC VỎ CÁP

              ·Khả năng làm các loại cáp:
 
  §         Cáp kéo cống (KL, Phi KL)

§         Cáp chôn trực tiếp (KL, Phi KL)

§         Cáp treo hình số 8 (KL, Phi KL)

§         Cáp tự treo phi KL

§         Cáp khô, cáp truy nhập dung lượng nhỏ

       ·         Khả năng đáp ứng các loại thiết kế cáp theo yêu cầu cụ thể của khách hàng về:

§         Cấu trúc cáp

§         Độ dài cáp

      ·         Tốc độ: 25m/phút/cáp   

      ·             Độ dài cáp tối đa: 5 Km