Địa chỉ: Thôn Pháp Vân - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

ĐT: 04 - 36422436

Fax: 04- 36422221