Địa chỉ: 43D/25 Hồ Văn Huê  - Quận Phú Nhuận - Tp. HCM

ĐT: 08 – 8476779

Fax: 08 – 9971277