Trong chặng đường hình thành và phát triển, Công ty CP cáp quang Việt Nam VINA-OFC đã vinh dự được đón nhận sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành trung ương:

 CÁC VỊ LÃNH ĐẠO ĐàTỚI THĂM CÔNG TY VINA - OFC

·         Năm 1998: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới thăm nhà máy.

·         Năm 1998: Cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương về thăm nhà máy.

·          Năm 2000: Chủ tịch Quốc hội (nay là Tổng Bí thư) Nông Đức Mạnh tới thăm nhà máy.

·         Năm 2001: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ (nay là Thủ tướng Chính phủ) Nguyễn Tấn Dũng tới thăm nhà máy.

·          Hàng năm Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) tới thăm, kiểm tra và động viên CBCNV công ty.

             NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

·               Bằng khen của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam giai đoạn 1993 - 1996.

·               Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội về công tác bảo hộ lao động giai đoạn 1993 - 1998.

·               Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2003.

·              Bằng khen cho tập thể, cá nhân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ Công an giai đoạn 1993 - 1998.

·              Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Bộ Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Công đoàn Bưu đIện Việt Nam giai đoạn1994 - 2006.

·              Về xuất khẩu: Bằng khen của Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác xuất khẩu năm 2004.

·              Cờ thi đua xuất sắc của Bộ trưởng bộ Bưu chính Viễn thông trao tặng năm 2004.

·              Cờ thi đua của Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trao tặng năm 2005.

·              Cờ thi đua của Chủ tịch hội đồng quản trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trao tặng năm 2006.

·              Cờ thi đua của Chủ tịch hội đồng quản trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trao tặng năm 2007.

·               Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam trao tặng năm 2004.

·               Bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam trao tặng năm 2005.

·               Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam trao tặng năm 2006.

·               Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2007.

·               Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ  trao tặng năm 2008.

·               Bằng khen công đoàn Bưu Điện Việt Nam tặng năm 2008.

·               Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2008.

·               Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2009.

·               Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng năm 2009.

·               Ngày 07/10/2009, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định trao tặng Huân chương lao động Hạng Ba cho Công ty trong giai đoạn 2004 - 2009.

·              Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2009.

·              Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin & Truyền thông năm 2010.

·               Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng năm 2010.

    Trải qua hơn 17 năm nỗ lực phấn đấu, Công ty VINA-OFC đã vượt lên thành một trong những công ty  sảnxuất  kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin quang tại Việt Nam.

Những thành tựu chúng tôi đạt được ngày hôm nay xuất phát từ sự cống hiến hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên, đường lối chiến lược phát triển đúng đắn và nghiêm túc của ban lãnh đạo công ty, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng.

   Công ty VINA-OFC có một đội ngũ cán bộ trẻ và năng động được đào tạo trong và ngoài nước. Đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao luôn cung cấp các giải pháp và dịch vụ hoàn hảo về công nghệ thông tin và viễn thông. Từ việc tư vấn cho dự án đến khảo sát công trình, hoàn tất lắp đặt, nghiệm thu và bảo hành, bảo trì…

   Trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, chúng tôi luôn nâng cao vị thế trên trường quốc tế và đảm bảo chính sách chất lượng tốt nhất cho khách hàng.