Sản xuất các loại cáp sợi quang. Sản xuất và kinh doanh các loại phụ kiện thiết bị đồng bộ kèm theo các loại cáp quang, các thiết bị, vật tư nguyên liệu chuyên ngành viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin, điện tử tin học dân dụng, công nghiệp, điều khiển tự động.

Ø Sản xuất các loại cáp sợi quang.

Ø Sản xuất và kinh doanh các loại phụ kiện thiết bị đồng bộ kèm theo các loại cáp quang, các thiết bị, vật tư   nguyên liệu chuyên ngành viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin, điện tử tin học dân dụng, công nghiệp, điều khiển tự động.

Ø Cung cấp các dịch vụ có liên quan, đo kiểm các loại cáp quang, thiết bị bưu chính viễn thông.

Ø Nghiên cứu, chế tạo ứng dụng, bảo trì, sửa chữa các máy móc thiết bị thuộc ngành viễn thông, truyền hình, điện tử, điều khiển tự động.

Ø Tư vấn thiết kế và xây dựng các công trình chuyên ngành bưu chính viễn thông, tin học (không bao gồm thiết kế công trình)

Ø Dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bưu chính viễn thông,truyền hình.

Ø Kinh doanh bất động sản