Địa chỉ: Số 1 Đại lộ Hồ Chí Minh - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
ĐT: 0320 – 800126
Fax: 0320 – 3830088

 

Các tin khác