Địa chỉ: Số 12 Hùng Vương- Phường Chi Lăng - Thành phố Lạng Sơn
ĐT: 025 – 3800000
Fax: 025 – 3715013

 

Các tin khác