Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam, căn cứ vào văn bản số 159/ToC-CĐBĐ ký ngày 15/02/2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam về việc yêu cầu các tổ chức Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ.

      Ngày 28/03/2011 Công đoàn Công ty cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn của Công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2011-2013.

Tới dự Đại hội có đồng chí Hoàng Huy Loạt - Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam, đồng chí Võ Ngọc Hưng - Trưởng ban Thi đua Tuyên truyền Công đoàn Bưu điện Việt Nam, đồng chí Phạm Vũ Thắng - Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC cùng tham dự.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2011 và phương hướng công tác của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2011-2013, các ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng thời nghe ý kiến góp ý chỉ đạo của các đồng chí cấp uỷ, lãnh đạo chuyên môn của Công ty và lãnh đạo Công đoàn ngành Bưu điện Việt Nam trong hoạt động Công đoàn.

Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2011-2013, đại diện cho tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC.

Đại hội đã kết thúc hồi 17h00 cùng ngày với kết quả thành công tốt đẹp.

(Bài: V.T. Nghĩa)