Để phục vụ cho công tác truyền thông và thuận tiện cho việc theo dõi tin tức cũng như các hoạt động. Công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC tiếp tục đăng tải những hình ảnh cũng như các bài viết về Công ty VINA-OFC 
    tại Facebook theo địa chỉ liên kết sau: http://facebook.­com/­vinaofc.­jsc
   Rất mong được tiếp tục cùng khách hàng và đối tác đồng hành trên con đường phát triển của Công ty.

   For more convenient of the tracking information as well as activities of VINA-OFC., JSC, we continue to post those pictures as well as articles about us at Facebook as follow the linkhttp://facebook.­com/­vinaofc.­jsc

    We'll always continue with our customers and partners on a shared growth path in the future.